Almaeneg :)

Heb ‘sgwennu dim ers ‘chydig felly’n meddwl y dylwn i. A dwi’n mynd i siarad am y diffyg Almaeneg  sydd gennai.

Wrth feddwl am y peth nawr dwi ‘di byw yma am flwyddyn a hanner, fwy neu lai a m’ond ‘di pigo fyny rhai pethau, gallai ddeall llawer mwy na dwi’n siarad ond dal dyw hynny ddim yn grêt pan wyt ti’n trio ateb y fenyw yn y kindergarten am 7:30 y bore. Nawr mae’r mwyafrif o bobl dwi’n nabod sy’n astudio mewn gwlad dramor fel arfer yn gwneud hynny fel rhan o’i cwrs yn y brifysgol, yn byw yno am flwyddyn, a fel arfer yn medru’r iaith achos bod hynna’r rhan o’r holl reswm bod nhw yna – i ymarfer yr hyn mae nhw ‘di bod yn dysgu ar y cwrs. Ond nes i symud i’r Almaen achos bod fi wedi cael mewn i gwrs dawnsio, ac yn ogystal roedd hi’n rhatach i astudio’n yr Almaen nag yn y Deyrnas Unedig ar y pryd (er mae’r holl beth BREXIT ma ‘di royally ff**io pethe yndo?!)

Dwi byth ‘di astudio Almaeneg, o gwbl, go iawn! Nes i Ffrangeg o flynyddoedd 7-9 a ddim dewis e fel un o’n cyrsiau TGAU a’i ddyfaru hyd at y dydd hwn ond nes i byth unrhyw Almaeneg. Hefyd gan ein bod ni mewn coleg rhyngwladol Saesneg yw iaith y cwrs, a actually m’ond dau Almeinwr sydd yn ein dosbarth ni, a mae 10 Eidalwr, felly o ran hynny dyle ni gyd ddechre dysgu Eidaleg – fi’n gwybod sut i ddeud STOP, SH** a LET”S GO HOME NOW, defnyddiol dwi’n gwybod. A wedyn mae rhai o’n ffrindiau wedi mynd i’r Volkshochschule sef rhywbeth tebyg i goleg trydyddol yn y ffordd bod llawer o gyrsiau gwahanol i gael. Gallwn neud cwrs Almeinig sylfaenol yno am dri mis, ond mae e fel arfer dwy waith neu dair gwaith bob wythnos rhwng tua 6-9 yn y nos, a gan m’od i’n gwarchod fel arfer mae’n golygu byddai hyn yn anodd iawn. Ond efallai fyddai’n gwarchod bachgen bach arall mewn rhyw fis ac mi ni fydd o’n gallu siarad llawer o Saesneg felly falle bydd’n Almeineg ‘di gwella’n sydyn, haha lol probably ddim ond gallwn fyw mewn gobaith. A’r peth ola’ ydy safon Saesneg yr Almaenwy, mae fe’n codi cywilydd arnai wedyn nad ydw i’n gallu dysgu Almaeneg ond mae e’n golygu ond wahanol i Ffrainc a Sbaen falle, bod hi’n hawdd mynd o amgylch y wlad (y dinasoedd mawr oleia) heb allu siarad Almaeneg o gwbl. 

Rhywbeth arall sy ‘di bod ar’n meddwl i ydy sut fi’n edrych ar y dair mlynedd yma a dwi’n credu bod fi weithiau yn meddwl amdano mwy fel bod fi yma i astudio ac i ddawnsio a wedyn unwaith fyddai ‘di gorffen fyddai’n symud nol i’r Deyrnas Unedig i geisio cael gwaith. Sydd wrth gwrs y ffor anghywir o feddwl amdano fe, ac wrth gwrs dwi’n caru cael bod yn egsotic a byw mewn gwlad wahanol a mae e’n agor y posibiliadau o falle gweithio o gwmpas Ewrop mwy ‘na just mynd nol i’r Deyrnas Unedig. Fi hefyd yn teimlo’n wael achos os dwi’n mynd nol adre mae’n golygu m’od i wedi defnyddio’r Almaen i gael addysg a peidio rhoi arian nol mewn i’r wlad, er fel dawnswraig sai’n credu bydde nhw’n colli llawer o arian pe bydde ni’n aros neu beidio.

Ac wrh gwrs ochor arall y ddadl hon ydy “Elan ti ‘di bod ‘na am flwyddyn a hanner, jyst dysga’r iaith” sydd hefyd yn bwynt dilys iawn a sai’n credu bod angen mwy o’r ochor yma achos bod hwnna fwy neu lai yn cwmpasu fe’i gyd.

Felly cyn i chi fynd i lyshio a gwylio’r gem heno, gobeithio gathoch chi look fewn i feddwl Elan, a fi’n impressed os nathoch chi actually ddarllen hwn so fairplay *fi’n cymeradwyio chi*

TA TA TAN TOC BOIS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s