Haf 2017

O’n ni ‘di deud y byddwn ni’n neud loads o bethe’r haf yma – fel bob haf i ryw radde ond unwaith eto nes i ddim llawer, mwy o jyst gorweddian, gigio neu gweithio ond o’n ni’n dal yn meddwl bydde ni’n sgwennu rhywbeth amdano fe.

Dechreuoedd yr haf wrth fynd i raddio un o’n ffrindiau a gyda hwnna teimlo fel wow, ni’n tyfu fyny, ni mynd i orfod cael swyddi go iawn (ond yn lwcus i fi mae efo fi flwyddyn arall so fi’m yn gorfod freakio allan eto). O’n ni ‘di gobeithio mynd i Sesiwn Fawr Dolgellau ond heb rhagweld bydde fe’n gwerthu allan felly scrapiwyd hynna. Ond ar y llaw arall mae’n hollol gret bod e wedi gwerthu allan, efo lein-yp grêt a digon o bethau i neud dros y tri diwrnod fi’n llongyfarch pawb sydd â rhywbeth i neud efo’r wŷl – byddai’n fwy prepared flwyddyn nesa (hefyd mae’r t-shirts yn rhy cŵl). Felly yn lle es i, a cwpl o ffrindiau i wylio Omaloma, HMS Morris a R.Seiliog yn y Bandstand yn Aber, fel rhan o wyl Yr Hen Linell Bell. Noson cŵl efo eitha lot o bobl i feddwl bod ‘na cwpl o bethau eraill arno. Ond o’n ni yn meddwl galle nhw fod wedi meddwl bach mwy am amserlen yr Hen Linell Bell achos oedd y ddau gig/digwyddiad mawr yn digwydd nos Sadwrn Sesiwn Fawr a nos Sadwrn cyntaf Steddfod – er hynny oedd e’n swnio fel bod nhw ‘di cael criw mawr i’r wledd ar y prom!

IMG_4980
Ynys Las, gewch chi’m llawer gwell

Ar ôl ennill some much needed dollazz yn y Sioe Frenhinol a neud lot o yrru a chanu’n y car, a jyst cerdded yn Ynys Las (allwch chi byth mynd yn wrong efo wâc fach ar y traeth) odd hi’n amser mynd eto…

‘Steddfod. Uchafbwynt yr haf, fow show. Fi’n credu galle pawb yng Nghymru weud yn union lle oedd y ‘steddfod leni, wel os o’ch chi ‘di gwrando i unrhyw raglen ar Radio Cymru fi’n sicr. Felly Ynys Mon – o’n ni’m ‘di disgwyl mwynhau e gymaint (y lle, nid y steddfod – gall y steddfod byth’n siomi) a fi yn mynd i rhoi display bach iawn o’r opsesiwn ges i efo awyr Ynys Mon yn ystod y 10 diwrnod o’n ni yno.

IMG_5371.jpg
Un o lawer o luniau o awyr Ynys Mon, mae ‘na fwy a’r fy nhudalen Trydar 🙂

Nawr i bethau mwy diddorol na’r awyr – y gigs. Mae rhaid fi ddeud nes i wylio lot o bethau leni, a mynd i bethau tu allan i’r maes, oedd yn cŵl. I ddechre es i i wylio’r Gyngerdd agoriadol am Hedd Wyn, oedd y cantorion yn anhygoel a fi’n aros i Casi ryddhau’r gân cânodd hi achos fi’n sicr bydde fe’n hit go iawn!! Er deud hyn mae rhaid fi ddeud bod ni, fel y Cymry yn hoff o ryw ramanteiddio pethau mewn hanes, megis Hedd Wyn. Fi’n deall oedd e’n beth mawr i ddigwydd ac mae e’n ran o’n hanes, ond hefyd oedd ‘na llawer o feirdd eraill a buodd farw yn y rhyfel, heb sôn am bawb arall a fuodd farw o achos y rhyfel. Ond anyways odd e’n dda. Wedyn nos Sadwrn es i am fwyd – i Dylan’s – it’s the place to be – oedd y bwyd yn lyfli, ond mae rhaid fi ddeud oedd lleoliad y bwyty – Porthaethwy, yn edrych allan ar y Fenai bron yn well. Ar ôl y glaw mwya afiach dydd Sul gafon ni noson grêt yn y Gymdeithas, yn gwrando i gomedi grêt, a’r uchafbwynt i fi, definitely oedd Cennydd Jones, cewch i wylio fe oes gewch chi siawns, mae fe’n hoot a hanner a Hywel Pitts, rhaid i chi wylio fe, mae jyst rhaid i chi! Nos Fawrth athon ni nol i’r Gymdeithas i wylio Bragdŷ’r Beirdd – nawr sai’n hollol siwr be o’n ni ‘di ddychmygu, falle rhywbeth tebycach i’r Ymryson ond oedd e’n eitha oeraidd mewn ryw ffordd efo Ifor Ap Glyn yn cyflwyno, wedyn cerdd a nai gyd, er hynna oedd hi’n noson dda efo rhai perfformiadau gwych a chlyfar.

Wedyn dath dydd Mercher, a gyda hynna dechrau Maes B 2017, 20 mlynedd o Faes B. Ac mae rhaid i fi ddeud – o’n ni’n teimlo’n hen, ac mae deud hynna, yn 21 oed yn neud fi bach yn drist ond fi’n credu bod rhaid i fi ddechrau dod i dermau mai aros yn lle’r Gymdeithas bydd rhaid neud yn y blynyddoedd i ddod ond i dorri blog RHY hir yn KINDA byr, fy uchafbwyntiau o Faes B oedd Candelas, Yws Gwynedd a Y Reu – mae’r Reu wastad yn plesio a mae nhw rhyw ffor yn neud rhywbeth gwahanol pob blwyddyn ond ye o’n nhw’n AWESOME. Wel hwnna’i gyd a cwrdd a Leanne Wood yn Maes B, odd hwnna’n cwl fyd.

Gig y Pafiliwn – o’n ni’n ofn, ar ôl llynedd bydda leni’n fflop ond ges i’m mhlesio o’r ochor orau. Fi’n credu oedd ei dewis nhw o fandiau really wedi gweithio’n dda achos oedd e’n bedwar yn lle tri fel llynedd ac oedd ‘na amrywiaeth mawr rhwng llais anhygoel Alys Williams i’r synau anghredadwy oedd yn dod o geg Mr Phormula ac wrth gwrs oedd yr Eira a Yws Gwynedd wastad yn mynd i blesio. Fi’n credu bod y pafiliwn newydd, er ar y tu allan ddim yn edrych yn grêt mae’r tu fewn yn llawer gwell ac yn gweddi’n fwy i’r Eisteddfod fel mae hi ar hyn o bryd.

IMG_5324.jpg
Foggy Yws

Nawr gallai’m siarad am y steddfod heb siarad am Eden, phew anhygoel (er oedd Lleden yn agos iawn tu ôl iddyn nhw, ac yn agos iawn i’w upstagio nhw, ond falle mai jyst fi sy’n meddwl hynna?!) Ond oedd Eden yn grêt, a roddon nhw sioe go iawn i’r gynulleidfa fawr dath i’w gweld a m’ond un cwestiwn sydd i ofyn – A’i Caryl fydd yn headlinio flwyddyn nesa ?????

Fi jyst yn aros am flwyddyn nesa nawr, i weld be fydd Caerdydd fel. Hmmmm sai’n siŵr (ond un peth fi’n gwybod, byddai ddim yn gorfod pacio wellies)

Nesi ddarllen dau lyfr yn syth ar ôl y steddfod – Dadeni gan Ifan Morgan Jones a Gwales gan Catrin Dafydd. Nawr fi’m yn un i adolygu llyfrau fel arfer ond fi’n mynd i. I fi Dadeni yw’r un i chi ddarllen gyntaf, i fi oedd e’n grêt ac o’n ni’n gallu’i ddarllen yn hawdd efo stori am Gymru yn y dyfodol agos iawn ond yn tynnu fewn y Mabinogi a Gwleidyddiaeth Cymru. Wedyn i Gwales, nawr fe ffeindiais i hwn yn anoddach darllen – oedd y ffaith bod gymaint o wahanol ffurfiau o sgwennu, o lythyrau i ddyddiaduron i DMs ar Twitter yn ‘mlino i’n gyflym ac yn golygu bod fi’n ffeindio fe’n anodd i ddarllen am amser hir. Wedi deud hynna oedd hi’n nofel ddiddorol ac yn gwneud i mi gwestiynu be fydd yn digwydd i Gymru, ac i’r byd i gyd yn y ganrif nesaf a fi’n siŵr bod ‘na ddarnau o hon galle ddod yn wir yn hawdd iawn. Felly ar y cyfan cewch allan i ddarllen y ddwy, ond Dadeni gynta.

Rhywbeth bach gwahanol, a lot o sgwennu – ond fi’n credu byddai nol efo rhywbeth am fy ngwyliau bach i Barcelona’n gyflym felly gwyliwch allan.

Adios Amigos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s