Be? Pryd? Gorffen?

Felly a finne nawr wedi dechrau ar dymor ola’r drydedd flwyddyn yma’n Munich o’n ni’n meddwl bydde ni’n sgwennu rywbeth bach.

Dwi ‘di bod nol am wythnos a mae’n ôd faint mor fast ei di nol fewn i rythm a routine. Fi’n credu yn un peth mae’r ffaith bod fi wedi codi am 6:30 am agos i bedair blynedd yn golygu bod e’n dod yn naturiol, hyd yn oed ar ôl tair wythnos o ddim math o routine cysgu o gwbl. Hefyd mae dod nol i’r un fflat efo’r un pobl a popeth yn ehelpu i ryw raddau. Ond rhywbeth fi ‘di teimlo bob tro wrth fod adre am wyliau a wedyn dod nol, ydy y teimlad yma bod gennai ddau fywyd bron. Achos i gymharu a lot o’n ffrindiau oedd yn astudio yn Nghaerdydd roedden nhw dal yn debygol o weld ffrindiau coleg dros y gwylie, yn enwedig y gwylie haf achos yr Eisteddfod. I fi dyw hi ddim yn normal gweld’n ffrindiau coleg yn fy nhwyliau achos mae nhw fel fi am fynd adre i weld i ffrindiau a teuluoedd. Ac er bod lot o’n ffrindiau wedi dod i weld fi fan hyn mae dal ryw wahaniaeth mawr rhwng y ddau y le achos yn arferol dwi ddim yn gweld neb o adre yn Munich a neb o Munich adre. Ond ie, mae’r ffaith bod ni’n mynd i nol i routine mor hawdd yn gret mewn lot o ffyrdd a fi’n teimlo mewn rhai ffyrdd fel bod fi heb fod adre a bod fi ‘di bod yma ers amser yn barod.

Nawr gan bod fi ar drothwy diwedd coleg ac yn gorfod meddwl am rywbeth i neud efo’m mywyd ma ’na ryw delay bach o fod jyst ishe meddwl am fod yn y coleg a peidio meddwl am y dyfodol. A mewn un ffordd dyna dwi am neud. Ond ar yr un pryd os byddai’n gweld clyweliad am swydd sy’n diddori fi byddai’n ceisio mynd i’r clyweliad hyd yn oed os ydio mond ar gyfer y profiad. Mae clyweliadau’n ran o’r  byd dawnsio, pa bynnag fath o ddawnsiwr ti am fod, a faint bynnag ti’n hoffi cymryd rhan ynddyn nhw! Y cwestiwn arall mae pawb yn gofyn ydy “so ti’n mynd i aros ‘na (Munich)?” ac ar hyn o bryd yr ateb yw “na”. Be sy’n apelio atai fwyaf, nawr, ydy symud i Gaerdydd ar ôl yr ha’. Ond cawn weld sut weithydd hynna allan. Ac mae mwy nag un rheswm am y penderfyniad yma, yn un mae Munich yn le drud i fyw, mae un o’r bois raddiodd llynedd yn gweithio fel rhyw fath o manager caffi ac yn gweithio tu ôl y desg yn yr ysgol er mwyn cael arian, ac er bod yma eitha lot o ddawns cyfoes, a gwahanol gwmniau’n dod yma mae’n anodd cael yr arian i fyw yma a gallu gweithio llawn amser yn y maes. Ac yn reswm arall, rheswm oedd wedi synnu fi fy hyn i ryw radde oedd bod fi am fod yn agosach i adre am ‘chydig, ac am drio aros mewn un lle, o fewn rheswm am amser! Os gymrwch chi llynedd fel engraifft nes i hedfan 13 o weithiau, a mond yn y misoedd Mai, Mehefin a Awst nes i ddim ymweld a maes awyr. Ie, fi’n gallu clywed chi’n iawn, dyliwn i ddim cwyno, yn enwedig â’r pasport glas ar’i ffordd nol i ni ond mae ‘na rywbeth blynedig iawn am drafeilio llawer. Yn engraifft arall, er bod fi adre am dair wythnos dros y dolig nes i ddim dadbacio’n suitcase achos o’n ni ddim yn gweld y pwynt. Ond yn ystod y tymor olaf yma byddai fwy neu lai yn Munich o fis Ionawr i fis Gorffenaf felly peidiwch poeni, dwi wedi dadbacio tro yma. Ond y rheswm nath hyn synnu fi oedd achos pan o’n ni’n llai o’n ni byth yn un am fod yn hiraethus am adre, pan fydde ni’n mynd am wylie efo’r ysgol bydde ni byth wir yn poeni am adre, a ges i flwyddyn o fyw yn Nghaerdydd a do’n ni’m wir yn teimlo’n hiraethus am adre fan’na chwaith (granted ma fe’n agos i adre na Munich!) Ond yn Munich dwi yn hiraethu am adre, am y Gymraeg, am fy nheulu a fy ffrindiau a jyst y rhwydd hynt i wybod yn iawn be mae pawb yn ddeud a peidio cael fy nghamgymrud fel Sais pan dwi’n siarad (a ie fi’n gwybod bod hi’n warthus bod fi heb ddysgu Allmaeneg yn rhygl, fi’n gwybod, does dim angen gweiddi!!). Ond ie, dwi’n meddwl bod fi am fyw yn Nghaerdydd am ‘chydig. Hefyd ma lot o’n ffrindiau’n barod yn byw ‘na a falle gai fyw fel student am chydig gan bod fi heb gal y profiad myfyraidd o Gaerdydd. Cofiwch chi, falle byddai di newid fy nghan erbyn mis Mehefin, neu mis Tachwedd ond be ‘di’r ots, gai weld pan deith yr amser, caf!

Wel rhywbeth bach i ddiddanu chi ar nos iau. Fi’n mynd nol i wylio mwy o Rownd a Rownd.

SIarad ‘fo chi soon!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s