BE NESA

M’ond 5 mis sydd ar ôl efo fi cyn bo rhaid i fi feddwl am fynd i fyd swyddi, trethi a gobeithio ‘chydig o arian i fyw a mae’r cwestiwn yn aml yn codi o “be nei ‘di nesa?” neu “lle ei di nesa?’ a fi’n credu bod yr ail un yn codi’n fyw aml i fi na llawer o’n ffrindiau achos fy mod i mor bell o adre. Does genai ddim syniad be nai nesa i fod yn hollol hollol honest, a fel ma mam a dad yn deud yn aml “does efo fi ddim syniad chwaith” sydd yn eitha neis i glywed. Ond mae bod yng nghanol Ewrop, a gallu teithio i lawer o wledydd yn fantais fawr mewn maes lle mae gofyn teithio lot i fynd i wahanol glyweliadau heb son am pan gewch chi fewn i gwmni.

Nawr os bydde ni’n cael fewn i gwmni, a bod fi’n eitha hoffi’r cwmni bydde ni’n cymryd y swydd, dim ots lle fydde fe (o fewn rheswm) a dyw e ddim yn poeni fi llawer ond fi wedi bod yn cwestiynnu achos, go iawn gai ddim swydd cyn gadael ysgol felly byddai siwr o fod yn mynd adre dros yr haf – STEDDFOD HERE WE COME – ac yn ennill ‘chydig o arian yn y broses a wedyn bydd rhaid dewis lle i fyw. Dyw aros yn Munich ddim really’n apelio ar hyn o bryd achos bod hi’n ddinas ddrud i fyw ynddi os bod dim swydd cadarn efo chi. Ond bydde ni ddim yn meindio byw rywle yn Ewrop, ond ar y llaw arall mae ‘na rywbeth am fyw yn Nghaerdydd yn apelio atai’nn fawr iawn, gyda llawer o’n ffrindiau’n byw yna, a’r syniad o gael siarad mwy o Gymraeg yn gret!

Mae’n annodd iawn neud y dewis though achos ar hyn o bryd fi heb fod adre ers dechrau mis Ionawr a gyda gymaint o wahanol ffyrdd o gadw mewn gysylltiad dwi ddim yn teimlo gormod o hiraeth ac yn gallu dychmygu byw i ffwrdd, falle’n yr Almaen, falle Sbaen – pwy a wyr?

Ond fi hefyd yn nabod fy hun ac yn gwybod pan a’i adre byddai’n hapus ac yn saff ac aros f’yna a mewn un ffordd fi’n meddwl bod hynna’n hollol gret, ond dyma pam falle bod e ddim yn rhy dda : Nawr os galle ni gael rhyw fath o swydd efo rhywle fel Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru bydde fe’n anhygoel ond oni bai am hynna does dim wir gwmni dawns yng Nghymru felly bydde rhaid teithio i Loegr, os ydw i am berfformio. Hefyd dwi dal am wthio fy hun, dydw i ddim am roi fyny rhy hawdd ar drio cal fewn i gwmni dawns ond mae’n anodd iawn a dwi’n gallu gweld fy hun yn setlo am ddysgu chydig o ddawnsio a bod yn hapus.

Felly, in conclusion, does gennai ddim idea be dwi’n mynd i neud nesa, na lle dwi’n mynd i fod ond nai drio gadw chi’n updated. A mae’n ddoniol achos fi’n credu o’n ni’n fwy sicr yn fy mlog ola’ nag ydw i rwan, sy’n eitha normal mewn ryw ffordd. Wel dyna chi, rhywbeth bach i gadw chi’n entertained rhwng y gifs a’r cwyno ar Twitter.

Ta Ta tan toc!


One thought on “BE NESA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s